Vyhledávání

Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

E-mail: qvzalesakj x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 114409

Číslo prac. poměru SAP: 0004114409

Katedra teorií a dějin umění - vedoucí

Pracovní telefon +420 54114 6834
Telefon +420 54114 6834
Místnost R13/411

Komora akademických pracovníků AS FAVU - předseda

Telefon +420 54114 6834
Místnost R13/411

Kolegium děkana - člen

Telefon +420 54114 6834
Místnost R13/411

Rada studijních programů - člen

Telefon +420 54114 6834
Místnost R13/411

Oborová rada - člen

Telefon +420 54114 6834
Místnost R13/411

Legislativní komise AS FAVU - člen

Telefon +420 54114 6834
Místnost R13/411

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno