Vyhledávání

Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

E-mail: qvzalesakj x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 114409

Číslo prac. poměru SAP: 0004114409

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2018
ZÁLEŠÁK, J. An isolated archipelago or simply one of many islands?. In Understanding Central Europe. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies. Oxon; New York: Routledge, 2018. s. 559-566. ISBN: 978-0-415-79159-5.
Detail | WWW
 
2016
KLÍMOVÁ, B.; KUPKOVA, M.; WOLLNER, J.; MAZANEC, M.; ZÁLEŠÁK, J.; JANEČKOVÁ, Z.; PTÁČEK, J. Naše věc. Brno: Turistické informační centrum města Brna, 2016. 196 s. ISBN: 978-80-906035-3-0.
Detail
ZÁLEŠÁK, J. Apocalypse me. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016. 144 s. ISBN: 978-80-214-5443- 9.
Detail
ZÁLEŠÁK, J.; OLIVOVÁ, K.; JAKALOVÁ, Z.; MAIXNER, M.; VÁŇA, D.; BAČÍKOVÁ, A.; HELIA DE FELICE, J.; SVOBODOVÁ, Š.; TSIKOLIYA, S.; ZIKMUND-LENDER, L.; VESELÁ, R.; GAJDOŠÍKOVÁ, P.; CENCER GARAFOVÁ, D.; GROSSEOVÁ, I.; SOBOTOVIČOVÁ, S.; ILIAŠOVÁ MAZALOVÁ, D. Sborník textů z doktorandské konference FaVU 2016. Sborník textů z doktorandské konference FaVU 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016. ISBN: 978-80-214-5415- 6.
Detail | WWW
 
2015
ZÁLEŠÁK, J. Týden umění v Berlíně. 2015.
Detail | WWW
ZÁLEŠÁK, J. Crisiswave. Psychospirituální krize a nutkavá produce obrazů. Praha: Futura, 2015.
Detail | WWW
ZÁLEŠÁK, J. Ľubo a Monika Stacho: Obchodná. Bratislava: Kruh súčasneho umenia PROFIL, 2015. s. 106-125.
Detail | WWW
ZÁLEŠÁK, J. Participativní umění a dětské skupiny. 2015.
Detail
ZÁLEŠÁK, J. Mark Strandquist. Go Faith Go!. Praha: Fotograf 07, z.s., 2015. s. 22-27.
Detail | WWW
ZÁLEŠÁK, J. Rádi bychom se ohradili vůči recenzím. 2015.
Detail | WWW
 
2014
ZÁLEŠÁK, J. Pozor, zlý čert!. Brno: Moravská galerie v Brně, 2014. s. 3-8.
Detail
KORYČÁNEK, R.; KOŘÍNKOVÁ, J.; KRISTEK, J.; SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š.; ZÁLEŠÁK, J.; ŽÁČKOVÁ, M. Na prahu zítřka. Brněnská architektura a vizuální kultura období socialismu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2014. 344 s. ISBN: 978-80-214-5092- 9.
Detail
 
2013
ZÁLEŠÁK, J. Minulá budoucnost. mimo edice. mimo edice. Brno - Praha: Vysoké učení technické v Brně - tranzit, 2013. 128 s. ISBN: 978-80-214-4794- 3.
Detail
 
2012
ZÁLEŠÁK, J. Od globálních otázek k lokálním odpovědím: archivní obrat v českém umění. In Začátek století. bez názvu. Řevnice - Plzeň: Arbor Vitae - Západočeská galerie v Plzni, 2012. s. 68-79. ISBN: 978-80-7467-003- 9.
Detail | WWW
ZÁLEŠÁK, J. Zrození nové koláže z ducha modernologie. In Maľba v postmediálnom veku. mimo edice. Bratislava: Slovart - Vysoká škola výtvarných umení, 2012. s. 197-231. ISBN: 978-80-556-0881- 5.
Detail
ZÁLEŠÁK, J. (České) školy umění, vzor 2012. In Školy Umění. projekty. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu UJEP, 2012. s. 64-67. ISBN: 978-80-7414-542- 1.
Detail
David Böhm, Jiří Franta,Tomáš Poszpisyl, Edith Jeřábková, Terezie Nekvindová, Marek Meduna, Václav Magid, Aleš Stuchlý, Jan Zálešák. Nulla dies sine linea. NULLA DIES SINE LINEA. Praha: Biggboss, 2012. ISBN: 978-80-903973-4- 7.
Detail
 
2011
ZÁLEŠÁK, J. Nezaměstnaní (nebo) manažeři?. In Mezi první a druhou moderností 1985- 2012. mimo edice. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2011. s. 67-80. ISBN: 978-80-87108-29- 1.
Detail
 

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno