Vyhledávání

MgA. Vojtěch Vaněk

E-mail: vanek x ffa.vutbr.cz

Ateliér herních médií - vedoucí

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno