Vyhledávání

prof. MgA. Petr Kvíčala

E-mail: kvicala x ffa.vutbr.cz

Ateliér malířství 3 - vedoucí

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~kvicala

Oborová rada - člen

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~kvicala

Umělecká rada - člen vědecké rady

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~kvicala

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno