Vyhledávání

MgA. Ondřej Homola

E-mail: homola x ffa.vutbr.cz

Ateliér malířství 2 - asistent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvhomola

Ateliér grafického designu 2 - student

Studijní program Výtvarná umění (P8206)
Forma prezenční studium
Typ studia doktorský
URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvhomola

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno