Vyhledávání

MgA. Ondřej Homola

E-mail: homola x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 128186

Číslo prac. poměru SAP: 0004128186

Ateliér malířství 2 - asistent

URI http://www.ffa.vutbr.cz/~qvhomola

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno