Vyhledávání

MgA. Jan Šrámek, Ph.D.

E-mail: xvsramek x vutbr.cz

Ateliér video - odborný asistent

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno