Vyhledávání

doc. MgA. Filip Cenek

E-mail: filip x ffa.vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 10522

Číslo prac. poměru SAP: 0004010522

Vědeckovýzkumná činnost

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/filip-cenek

Akademické stáže v zahraničí
16.06.2011 - 26.06.2011 Lisabon, Portugalsko
University of Lisbon
07.09.2013 - 15.09.2013 Tartu, Estonsko
University of Applied Sciences
01.03.2015 - 01.04.2015 Rijeka, Chorvatsko
Academy of Aplied Arts
03.06.2015 - 11.06.2015 Košice, Slovensko
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
28.03.2016 - 03.04.2016 Bratislava, Slovensko
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Univerzitní aktivity
  • 2009–2017: místopředseda Akademického senátu FAVU VUT
  • od 2018: předseda Akademického senátu FAVU VUT
  • od 2013: předseda Oborové rady FAVU VUT
  • od 2014: člen Umělecké rady FAVU VUT
  • od 2015: člen Oborové rady Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach
Mimouniverzitní aktivity

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/cenek_cv.rtf

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno