Vyhledávání

Ing. arch. Petr Kadaňka

E-mail: xvkadanka x vutbr.cz

Osobní číslo VUT: 52847

Číslo prac. poměru SAP: 0005052847

student

Studijní program Výtvarná umění (N8206)
Forma prezenční studium
Typ studia magisterský navazující

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno