Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Kontakty

Kontakty osob na FaVU VUT jsou přístupné pouze zaměstnancům VUT. Administrativní kontakty:
Ambrůz Jan, prof. akad. soch.
Artamonov Vasil, MgA.
Baloun Vít, MgA.
Bartlová Milena, prof. PhDr., CSc.
Bařina Karel, MgA., DiS.
Beskid Vladimír, PhDr.
Bronni Benjamin
Buček Silvestr, Mgr. Bc.
Cenek Filip, doc. MgA.
Císař Karel
di Lenardo Jana
Dobeš Lukáš
Dohnalová Tea, BcA.
Ergensová Klára, Mgr., DiS.
Fajnor Richard, doc. Mgr.
Fňukal Jan
Gabriel Michal, prof. akad. soch.
Gravlejs Ivars, MgA.
Hanáková Petra, Mgr., Ph.D.
Havlík Vladimír, doc. Mgr.
Hejmová Tereza, MgA.
Helia De Felice Jennifer, MgA.
Hládeková Katarína, MgA.
Hlavenka Tomáš, MgA.
Homola Ondřej, MgA.
Horáček Radek, prof. PaedDr., Ph.D.
Horáková Jana, doc. Mgr., Ph.D.
Houser Milan, doc. MgA.
Hrůza Tomáš, MgA.
Chamonikolasová Kaliopi, PhDr., Ph.D.
Chmelíková Alžběta, BcA.
Chvátalová Ivana
Ingerle Petr, Mgr. et. Mgr.
Janečková Jana
Javůrek Tomáš, Mgr., DiS.
Jirků Marcela, Bc.
Kijonka Lukáš, BcA.
Klímová Barbora, MgA., ArtD.
Klodová Lenka, doc. Mgr.A, Ph.D.
Kögler Žaneta, Mgr. Art.
Kohoutková Karolína, MgA.
Koleček Michal, doc. Mgr., Ph.D.
Korbička Pavel, doc. Mgr.
Koryčánek Rostislav, Mgr.
Kořínková Jana, Mgr., Ph.D.
Krnáč Jan, Ing.
Křížová Hana
Kvíčala Petr, prof. MgA.
Lastomirský Ján, Mgr. et MgA.
Lungová Barbora, Mgr. et MgA.
Magid Václav, Mgr.
Macháček Mikuláš, doc. MgA.
Malý Břetislav, MgA.
Mazanec Martin, Mgr., Ph.D.
Medek Ivo, prof. Ing.MgA., Ph.D.
Medek Tomáš, doc. Mgr.
Mikoška Jan, BcA.
Mikyta Svätopluk, doc. Mgr. Art.
Peca Václav
Petišková Terezie, Mgr.
Plachký Tomáš, BcA.
Pokorný Marek, Mgr.
Pospiszyl Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
Rathouský Luděk, doc. MgA.
Richter Hana
Ruller Tomáš, prof. akad. soch.
Rygálová Monika, BcA.
Slavíček Lubomír, prof., CSc.
Smetana Matěj, MgA., Ph.D.
Sterec Pavel, MgA., Ph.D.
Šimková Monika, Mgr.
Šrámek Jan, MgA., Ph.D.
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
Tajovský Jakub, MgA.
Tobola Ondřej, MgA.
Trnková Barbora, MgA.
Vaněk Vojtěch, MgA.
Výskalová Petra, Mgr.
Zálešák Jan, Mgr., Ph.D.
Zandálková Marie
Záruba Alan, Ing.
Zikmund-Lender Ladislav, PhDr.
Žáčková Markéta, Mgr., Ph.D.

Kontakt FaVU VUT v Brně


FaVU VUT v Brně
Tel.: (+420) 541 14 6850

Údolní 244/53
 

602 00 Brno