Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Studijní oddělení

Studijní oddělení FaVU VUT v Brně vyřizuje studijní záležitosti studentů, jejich žádosti, včetně přerušení studia a individuálních studijních plánů. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Poskytuje poradenskou a informační činnost se zvláštním zaměřením na studenty prvního ročníku. Vede matriku studentů, eviduje poplatky spojené se studiem a vyřizuje náležitosti stipendií a odměn studentů.

Zajišťuje průběh bakalářského, návazného magisterského a doktorského programu a ve spolupráci se zahraničním oddělením také návazného magisterského studijního programu v AJ. Zajišťuje uznávání předmětů z jiného studia a nostrifikace, dále průběh přijímacích zkoušek, přijímání uchazečů a odvolací řízení. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení. Zajišťuje imatrikulace a promoce.

Aktuality studijního oddělení zde: https://www.ffa.vutbr.cz/studium/studijni-oddeleni/informace

Kontakt studijního oddělení


Údolní 53, Brno
Místnost č.321

 

Studijní oddělení

1. a 2. ročník bakalářského studia, magisterské studium, přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

krizova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6806

 

3. a 4. ročník bakalářského studia
janeckova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6803

 

Zahraniční oddělení
ergensova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6804


 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00