Vyhledávání

Habilitační a profesorská řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem uskutečňuje Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně na základě akreditace udělené MŠMTV ČR dne 28. 4. 2011.

Postup stanoví Směrnice rektora č. 9/2018 Postup při jmenovacím řízení na VUT a Směrnice děkana FaVU VUT č. SD 5/2018. Obě směrnice jsou závazné a navzájem se doplňují, takže je nezbytné, aby se uchazeč řídil podle obou těchto předpisů. Při vyplňování žádosti je třeba použít tiskopisů, které jsou zveřejněny společně s oběma směrnicemi.

Oblast habilitačních a profesorských řízení konaných na FaVU VUT v Brně má ve své kompetenci děkan FaVU.

Agendu spjatou s habilitačními a jmenovacími řízeními vyřizuje paní Hana Křížová na studijním oddělení FaVU VUT.

Habilitační řízení - obhájená:

Mgr. Irena Armutidisová - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení - 27.2.2012 - (viz pdf dokument web_armutidisova níže)- datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně - 20.9.2012

Mgr. výtv. um. Pavel Korbička - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení 27.2.2012 - (viz pdf dokument web_Korbicka níže)- datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně - 20.9.2012

Mgr. František Kowolowski - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení 20.9.2012 - (viz pdf dokument web_Kowolowski níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně - 3.12.2012

Tomáš Lahoda, akad. mal. - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení 29.2.2012 - (viz pdf dokument web_lahoda níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně - 4.4.2013

Mgr. Tomáš Medek - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení 4.4.2013 - (viz pdf dokument web_Medek níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně - 28.11.2013

MgA. Filip Cenek - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení 28.11.2013 - (viz word dokument web_cenek níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně -     17.4. 2014

Mgr. Lenka Klodová, Ph.D. - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení 28.11.2013 - (viz word dokument web_klodova níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně - 9.10.2014

Mgr.Art. Svätopluk Mikyta - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení 20.2.2014 - (viz pdf dokument web_mikyta níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně - 5.2.2015

MgA. Luděk Rathouský - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení 20.2.2014 - (viz pdf dokument web_rathousky níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně - 19.3.2015

MgA. Mikuláš Macháček - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení 5.2.2015 - (viz pdf dokument web_Machacek níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně - 4.2.2016

Mgr. Jozef Baus II. - obor Výtvarná tvorba, datum nového zahájení 13.10.2015 - (viz pdf dokument web_Baus_II_final  níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně - 14.4.2016

MgA. Benedikt Tolar - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení 4.2.2016 - (viz pdf dokument web_Tolar_final níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT  v Brně - 2.2. 2017

Matin Zbojan, akad. mal., Ph.D.(2)
- obor Výtvarná tvorba, datum znovuzahájení 24.11.2017 - (viz pdf dokument web_Zbojan_2 níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně - 5. 10. 2018

MgA. Barbora Klímová, ArtD. -
obor Výtvarná tvorba, datum zahájení 9.3.2018 - (viz pdf dokument web_Klimova níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně - 5. 10. 2018

Mgr. Václav Magid - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení 24.11.2017 - (viz pdf dokument web_Magid níže) - datum obhájení před UR FaVU VUT v Brně -
11. 1. 2019


Habilitační řízení - zahájená

Martin Zet, akad. soch. - obor Výtvarná tvorba, datum znovuzahájení na UR FaVU VUT 20.2.2014 - (viz pdf dokument web_Zet níže)

Habilitační řízení - zastavená:

Daniel Brunovský, akad. maliar - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení na UR FaVU VUT 4.4.2013 - (viz pdf dokument web_Brunovský níže) - habilitační přednáška neobhájena, řízení zastaveno dne 9.10.2014

MgA. Vasilij Artamonov - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení na UR FaVU VUT 2.2.2017 - (viz pdf dokument níže) - habilitační přednáška neobhájena, řízení zastaveno dne 24.11.2017

Řízení ke jmenování profesorem - zahájená :

Doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení na UR FaVU VUT - 13.10.2015 - (viz pdf dokument web_Hanzlik níže)

Doc. Mgr. Vladimír Havlík - obor Výtvarná tvorba, datum zahájení na UR FaVU VUT - 11.01.2019 - (viz pdf dokument web_Havlik níže)

Kontaktreferentka studijního oddělení pro habilitační a profesorská řízení

krizova x ffa.vutbr.cz
(+420) 541 14 6806

Údolní 244/53, Brno
budova U2, místnost 321

 

Úřední hodiny

Po  10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St   10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt   10:00 - 12:00