Vyhledávání

SD č. 1/2018 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu FAVU VUT pro akademický rok 2018/2019


Publikováno: 03.01.2018 13:43

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/uredni-deska/predpisy/f24414/d163206

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno