Vyhledávání

SD 4/2017 Směrnice děkana FaVU VUT v Brně - Organizace studia v doktorském studijním programu FAVU VUT


Publikováno: 10.05.2017 15:04

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/uredni-deska/predpisy/f24414/d142769

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno