Vyhledávání

PD č. 9/2017 - Provoz knihařského pracoviště FAVU VUT


Publikováno: 16.10.2017 17:19

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/uredni-deska/predpisy/f24414/d157485

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno