Vyhledávání

PD č. 5/2018 - Dokumentace o studiu, podmínky zápisu a kontroly studia na FaVU VUT


Publikováno: 11.07.2018 12:54

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/uredni-deska/predpisy/f24414/d173421

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno