Vyhledávání

PD č. 3/2017 - Pokyn děkana FAVU k vykonávání Směrnice rektora č. 2/2009 – Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací (dále jen VŠKP) – v letním semestru akademického roku 2016/2017


Publikováno: 02.03.2017 12:57

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/uredni-deska/predpisy/f24414/d137059

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno