Vyhledávání

Čestné prohlášení - zaměstnanec nežádá o doplatek ...

Čestné prohlášení - zaměstnanec nežádá o doplatek do minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění

Publikováno: 15.10.2009

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/uredni-deska/formulare/f24445/d64691