Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Oznámení o řízení o obhajobě dizertační práce MgA. Petra Brožky

Dizertační práce, teze a posudky oponentů jsou zveřejněny na studijním oddělení fakulty (vizte úřední hodiny) i elektronicky na adrese: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=87292.

Složení komise pro obhajobu dizertační práce, oponenti, školitel
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., předseda komise
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., člen komise
doc. Mgr. Vladimír Havlík, člen komise, oponent
PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D., členka komise, oponentka
MgA. Pavel Ryška, Ph.D., člen komise, oponent
Mgr. Jan Zálešák, Ph.D., člen komise
+
prof. MgA. Petr Kvíčala, školitel

Termín veřejné obhajoby
čtvrtek 1. 10. 2015, 8:30, Rybářská 13, Brno, pracovna děkana


Publikováno: 29.06.2015 11:28

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/uredni-deska/doktorska-rizeni/f37226/d103531

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT
na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský
studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010)
a Výtvarná umění a umělecký provoz (MSMT-22870/2016-1). Agendu
spjatou s doktorským studiem vyřizuje Mgr. Klára Ergensová, DiS., na
studijním oddělení FAVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

ergensova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6804

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada