Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Oznámení o řízení o obhajobě dizertační práce MgA. Jana Šrámka

Dizertační práce, teze a posudky oponentů jsou zveřejněny na studijním oddělení fakulty (vizte úřední hodiny) i elektronicky na adrese: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=87293.

Složení komise pro obhajobu dizertační práce, oponenti, školitel
prof. MgA. Petr Kvíčala, předseda komise
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., člen komise
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., člen komise, oponent
doc. Mgr. Vladimír Havlík, člen komise
PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D., členka komise
Mgr. Jan Zálešák, Ph.D., člen komise
PhDr. Marta Sylvestrová, členka komise, oponentka
+
doc. prom. ped. Václav Stratil, školitel
Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D., oponent

Termín veřejné obhajoby
čtvrtek 1. 10. 2015, 10:30, Rybářská 13, Brno, pracovna děkana


Publikováno: 29.06.2015 12:00

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/uredni-deska/doktorska-rizeni/f37226/d103533

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT
na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský
studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010)
a Výtvarná umění a umělecký provoz (MSMT-22870/2016-1). Agendu
spjatou s doktorským studiem vyřizuje paní Jana Janečková na
studijním oddělení FAVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

janeckova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6803

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada