Vyhledávání

Počet doktorandů pro akademický rok 2014/2015
16 doktorandů

Oznámení o řízení o obhajobě dizertační práce MgA. Jana Šebánka

Dizertační práce, teze a posudky oponentů jsou zveřejněny na studijním oddělení fakulty (vizte úřední hodiny) i elektronicky na adrese: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=95828.

Složení komise pro obhajobu dizertační práce, oponenti, školitel
doc. MgA. Filip Cenek, předseda komise
prof. akad. soch. Tomáš Ruller, člen komise
doc. Mgr. Tomáš Medek, člen komise, oponent
doc. akad. soch. Jiří Sobotka, člen komise, oponent
PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D., členka komise
Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D., člen komise, oponent
Mgr. Jan Zálešák, Ph.D., člen komise
+
prof. akad. soch. Michal Gabriel, školitel

Termín veřejné obhajoby
čtvrtek 29. 9. 2016, 9:00, Rybářská 13, Brno, pracovna děkana


Publikováno: 30.06.2016 10:27

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/uredni-deska/doktorska-rizeni/f37226/d122587

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT
na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský
studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010)
a Výtvarná umění a umělecký provoz (MSMT-22870/2016-1). Agendu
spjatou s doktorským studiem vyřizuje Mgr. Klára Ergensová, DiS., na
studijním oddělení FAVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

ergensova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6804

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada