Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Oznámení o řízení o obhajobě disertační práce Mgr. et Mgr. Michaely Peško Banzetové

Disertační práce, teze a posudky oponentů jsou zveřejněny na studijním oddělení fakulty (vizte úřední hodiny) i elektronicky na adrese: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=104352.

Složení komise pro obhajobu disertační práce, oponenti, školitel
doc. MgA. Filip Cenek, předseda (FAVU)
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (UMPRUM)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., oponent (PF MUNI)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D., oponent (FF MUNI)
PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D. (FAVU)
Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (FAVU)
Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (FAVU)
+
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, školitel (není členem komise)

Termín veřejné obhajoby
čtvrtek 5. 10. 2017, 9:00, Údolní 244/53, Brno, místnost č. 325/U2


Publikováno: 03.08.2017 13:17

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/uredni-deska/doktorska-rizeni/f37226/d148274

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT
na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský
studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech
Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010)
a Výtvarná umění a umělecký provoz (MSMT-22870/2016-1). Agendu
spjatou s doktorským studiem vyřizuje Mgr. Klára Ergensová, DiS., na
studijním oddělení FAVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

ergensova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6804

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada