Historická verze stránek FaVU, prosím přejděte na nový web.Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Publikační činnost (výběr)

2019

KORBIČKA, Pavel, ed. Prostory: úvahy - autobiografie - rozhovory. První vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2019. 316 stran, ISBN 978-80-214-5224-4.
MAGID, Václav. Psychopatologie planety: podmínky nemožnosti VII/VII = The psychopathology of the planet: conditions of impossibility VII/VII. Překlad Phil Jones. Vydání první. Praha: Centrum pro současné umění, o.p.s., 2019. 15, 15 stran, A-J stran obrazových příloh. ISBN 978-80-906915-6-8.
ZIKMUND-LENDER, Ladislav. Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona. V Chebu: Galerie výtvarného umění v Chebu, 2019. 175 stran. ISBN 978-80-87395-40-0.

2018

KOŘÍNKOVÁ Jana. Adolf Loos a konfiskované vzpomínky rodiny Viktora rytíře von Bauera-Rohrfelden = Adolf Loos and confiscated memories of the family of Viktor Ritter von Bauer-Rohrfelden. Překlad Radek Šimek. Vydání první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2018. 167 stran. ISBN 978-80-214-5653-2.
HLÁDEKOVÁ, Katarína. Štyri modely. Vydanie prvé. Brno: TIC Brno a Fakulta výtvarných umění VUT, 2018. 259 stran. ISBN 978-80-907345-5-5.
RYŠKA, Pavel. Karikaturisti: polylegran a obrazový humor 60. let. Vydání první. Praha: Paseka a Fakulta výtvarných umění VUT, 2018. 175 stran. ISBN 978-80-7432-905-0.
PAUČO, Samuel a CHAMONIKOLA, Kaliopi. Samuel Paučo ©2018. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2018. 117 stran. ISBN 978-80-87108-78-9.
MAGID, Václav et al. Alogorrhea: podmínky nemožnosti IV/VII = Alogorrhea: conditions of impossibility IV/VII. Vydání první. Praha: Centrum pro současné umění, o.p.s., 2018. 22, 22 stran, A-H stran obrazových příloh. ISBN 978-80-906915-3-7.
ZÁLEŠÁK, J. An isolated archipelago or simply one of many islands?. In Understanding Central Europe. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies. Oxon; New York: Routledge, 2018. p. 559-566. ISBN: 978-0-415-79159-5.
Magid, Václav. Bezprostředí: podmínky nemožnosti II/VII = (Im)mediate: conditions of impossibility II/VII. Překlad Phil Jones. Vydání první. Praha: Centrum pro současné umění, o.p.s. ve spolupráci s: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2018. 21, 21 stran, A-N stran obrazových příloh. ISBN 978-80-906915-1-3.
MAGID, Václav. Nelidské zdroje: podmínky nemožnosti V/VII = Inhuman resources: conditions of impossibility V/VII. Překlad Phil Jones. Vydání první. Praha: Centrum pro současné umění, o.p.s., 2018. 10, 10 stran, A-M stran obrazových příloh. ISBN 978-80-906915-4-4.
MAGID, Václav. Práce zahálky: podmínky nemožnosti III/VII = The work of indolence: conditions of impossibility III/VII. Překlad Phil Jones. Vydání první. Praha: Centrum pro současné umění, o.p.s., 2018. 27, 27 stran, A-N stran obrazových příloh. ISBN 978-80-906915-2-0.
MAGID, Václav. Technický detail: podmínky nemožnosti VI/VII = Technical detail: conditions of impossibility VI/VII. Překlad Phil Jones. Vydání první. Praha: Centrum pro současné umění, o.p.s., 2018. 10, 10 stran, A-M stran obrazových příloh. ISBN 978-80-906915-5-1.
MAGID, Václav. Ztráta času: podmínky nemožnosti I/VII = Loss of time: conditions of impossibility I/VII. Překlad Phil Jones. Druhé vydání. Praha: Centrum pro současné umění, o.p.s., 2018. 20, 20 stran, A-M stran obrazových příloh. ISBN 978-80-906915-7-5.

2017

SVOBODOVÁ, Šárka. Nechtěné dědictví: architekt Jan Dvořák (1925-1998). Překlad Radek Šimek. Vydání první. Brno: Fakulta výtvarných umění VUT, 2017. 199 stran. ISBN 978-80-214-5582-5.
BAČÍKOVÁ, A.; BIERHANZL, J; CENEK, F.; CSÉFALVAY, A.; HORÁKOVÁ, J.; HRONČEKOVÁ, I.; JAVŮREK, T.; LAURELLI, C.; MRVA, J.; PAESMANS, D.; SCHMIEG, S.; SZUCSOVÁ, M.; TRNKOVÁ, B. Post Fake Turn. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. 200 s. ISBN: 978-80-214-5587-0.
CENEK, F.; KLÍMOVÁ, B. By Virtue of / Dalibor Chatrný, Report on an Exhibition. In The Spaces of Dalibor Chatrný. Anthology of texts on the artist’s oeuvre. Brno: Association of Friends of the Brno House of Arts & Masaryk University, 2017. p. 152-166. ISBN: 978-80-270-3279-2.
CENEK, F.; KLÍMOVÁ, B. By Virtue of / Dalibor Chatrný, Report on an Exhibition. In The Spaces of Dalibor Chatrný. Anthology of texts on the artist’s oeuvre. Brno: Association of Friends of the Brno House of Arts & Masaryk University, 2017. p. 152-166. ISBN: 978-80-270-3279-2.
Magid, Václav. Ztráta času: podmínky nemožnosti I/VII = Loss of time: conditions of impossibility I/VII. Překlad Phil Jones. Vydání první. Praha: Centrum pro současné umění, o.p.s. ve spolupráci s: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2017. 33 stran. ISBN 978-80-906915-0-6.

2016

HLÁDEKOVÁ, Katarína. Model a metoda. Vydání první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016. 92 stran. ISBN 978-80-214-5435-4.
BANZETOVÁ, Michaela. O práci galeristy a trhu se současným uměním, nejen v České republice. Vydání první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016. 159 stran. ISBN 978-80-214-5393-7.
ZÁLEŠÁK, Jan. Apocalypse me. Vydání první. V Brně: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, [2016], ©2016. 142 stran. ISBN 978-80-214-5443-9.
KOŘÍNKOVÁ, Jana. Zvláštní okolnosti ve veřejném prostoru: ilustrovaný průvodce zaniklými, odstraněnými a přemístěnými realizacemi ve veřejném prostoru z období socialismu = Special circumstances in public space: an illustrated guide to demolished, removed and
relocated art in Public Space from the period of communism. Překlad Kateřina Prokešová. Vydání první. [Praha]: PageFive, 2016. 79 stran. ISBN 978-80-214-5427-9.
KLÍMOVÁ, B.; KUPKOVA, M.; WOLLNER, J.; MAZANEC, M.; ZÁLEŠÁK, J.; JANEČKOVÁ, Z.; PTÁČEK, J. Naše věc. Brno: Turistické informační centrum města Brna, 2016. 196 s. ISBN: 978-80-906035-3-0.
SVOBODOVÁ, Š.; SEDLÁK, J. Růžena Žertová. Architektka domů i věcí. In Růžena Žertová. Architektka domů i věcí. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2016. s. 177–200. ISBN 978-80-86863-87-0.

2015

SEDLÁK, Jan. Teorie umění na Vysokém učení technickém v Brně. Vydání první. Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, 2015. Strany 164–250. ISBN 978-80-214-5362-3.
KLODOVÁ, Lenka.; KOHOUTKOVÁ, K.; FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. Prostorový akt, jevy a tělesnost prostoru jako pojítko mezi umělci a architekty. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. 128 s. ISBN 978-80-214-5303- 6.
KOŘÍNKOVÁ, Jana; KORYČÁNEK, R.; KOŽELOUHOVÁ, A.; KUBÍNOVÁ, Š.; PÍSAŘÍKOVÁ, J.; SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š.; ŠRÁMEK, J.; TABOR, J. Postavit domy nestačí, Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. 191 s. ISBN: 978-80-214-5301-2.
ŽÁČKOVÁ, Markéta.; KRISTEK, J. Od chaosu k novému řádu. Počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2015. ISBN: 978-80-214-5302-9.
KOŘÍNKOVÁ, Jana. The Attempts of Non-Governmental Initiatives in the Czech Republic and Slovakia to List Public Art from the Communist Era (1948-1989). In The Limits of Heritage. The Second Heritage Forum of Central Europe. Kraków: International Cultural Centre, 2015. s. 237-256. ISBN: 978-83-63463-32-8.
KOŘÍNKOVÁ, Jana. Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně. Zprávy památkové péče, 2015, roč. 1, č. 4, s. 322–330. ISSN 1210-5538.
GROHMANNOVÁ, K.; KOVAČEVIĆ, I.; VAŠOURKOVÁ, Y.; ŽÁČKOVÁ, M.;. Lifting the Curtain. Architektonické vztahy ve střední Evropě. Praha: CCEA – MOBA, 2015. 157 s. ISBN 978-3-99014-116-8.
KROUPA, Jiří.; SEDLÁK, Jan. Zelená hora. Žďársko Jana Santiniho. Světové památky UNESCO. Světové památky UNESCO. Praha: Foibos books, 2015. 111 s. ISBN: 978-80-87073-85-8.
FALK, M.; KOŘÍNKOVÁ, J.; GABRIEL,M.; VÁŇA, D. Digital Exchange 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. nepag. ISBN: 978-80-214-5300-5
ZÁLEŠÁK, Jan. Diplomanti FaVU 2015, 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2015. nepag. ISBN: 978-80-214-4531-4.
KLODOVÁ, Lenka. Svádění k umění. - ZET, M. Nechci chybět mezi pozůstalými - HELIA De FELICE, J.; Da SILVA MELO, E. Workshop jako forma výuky uměleckých oborů. - PISARIKOVA, Jana. Vím, že nic nevím: Performativní přednášky a výpovědi. - STEREC, P. Škola jako rukojmí přímé akce. - RULLER, T. Umění být v obraze. - VATULÍKOVÁ, A. Je maska póza?. In Akce a reakce. Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 143-156. ISBN 978-80-244-4619-6.
SKALÍK, Tomáš. Opavské sochy: tiché dominanty veřejného prostoru. III., Umění opavských hřbitovů. Opava: Za Opavu, zapsaný spolek, 2015. 154 s. ISBN 978-80-905039-7- 7
BANZETOVÁ, Michaela. Umění, veřejný prostor a propagace. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Vlastivědné muzeum v Olomouci AB EF, 2015, roč. 310/ 2015, č. 310, s. 143-149. ISSN 1212-1134.
BANZETOVÁ, Michaela. Vizuální výchova. Spolupráce galerií a umělců při kultivaci obrazového vnímání společnosti. Výtvarná výchova, 2015, roč. 2/ 2015, č. 2, s. 21-25. ISSN 1210-3691.
ONDRAČKA, Pavel; ZYCHOVÁ, M. Miroslava Zychová 2015. 1. vydání. Hlinsko: Městské muzeum a galerie Hlinsko, 2015. 143 stran. ISBN 978-80-904901-5-4.

2014

KORYČÁNEK, Rostislav – KOŘÍNKOVÁ , Jana – KRISTEK, Jan – SEDLÁK, Jaroslav – SVOBODOVÁ, Šárka – ZÁLEŠÁK, Jan - ŽÁČKOVÁ, Markéta. Na prahu zítřka. Brněnská architektura a vizuální kultura období socialismu. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2014. 332 s. ISBN: 978-80-214-5092-9.
SEDLÁK, Jan a kol. Paměť budov – architektura budov VUT v Brně. Vydání první. Brno: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2014. 95 stran. ISBN 978-80-214-5088-2.
LUNGOVÁ, Barbora a kol. Paměť FAVU – sonda jednoho ročníku. Vydání první. Brno: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2014. 180 stran. ISBN 978-80-214-5089-9.
ONDRAČKA, Pavel a MAIXNER, Miroslav. Výtvarníci na VUT v Brně. Vydání první. Brno: Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, 2014. 101 stran. ISBN 978-80-214-5090-5.
CENEK, Filip – KLÍMOVÁ, Barbora – ŽÁČKOVÁ, Markéta (eds.). Diplomanti FaVU 2014 / FFA Graduates 2014. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2014. Nepag. ISBN: 978-80-214-4976-3.
AS2 – 2014, katalog vybraných studentských prací Ateliéru sochařství 2 z let 2011–2014, autor textu: Jan Ambrůz, vydalo: Vysoké učení technické v Brně, 2014, ISBN: 978-80-214-4981-7.

Kontakt knihovna


Údolní 244/53, 602 00 Brno


Vedoucí knihovny      Mgr. Petra Výskalová

budova U2, místnost č. 335
(+420) 541146843

knihovna x ffa.vutbr.cz
vyskalova@ffa.vutbr.cz
 

 

Provozní doba knihovny

Po
9:00–12:00   13:00–15:30

Út
9:00–12:00  13:00–17:00

St
9:00–12:00   13:00–15:30

Čt
9:00–12:00  13:00–15:30 

Zavřeno


  Souborný katalog on-line: http://aleph.lib.vutbr.cz