Vyhledávání

SEDLÁK, J. Teorie umění na Vysokém učení technickém v Brně B

SEDLÁK, J. Teorie umění na Vysokém učení technickém v Brně. Vydání první. Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, 2015. Strany 164-250.ISBN 978-80-214-5362-3.

Svazek nazvaný „Teorie umění na Vysokém učení technickém v Brně“, jehož autorem je prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. představuje druhý díl dvousvazkové publikace věnované historii výuky teorií a dějin architektury a výuky dějin výtvarných umění na Vysokém učení technickém v Brně.

První díl nazvaný „Fa + FaVU ústavy teorie“ zpracovaný tvůrčím kolektivem pod vedením doc. Ing. arch. Ivo Boháče, Ph.D. se věnuje zejména zachycení historie výuky teorií a dějin architektury profesními architekty působícími na Fakultě architektury od jejího založení až do současnosti.

Druhá publikace z pera prof. Sedláka dokládá, že již záhy po založení Odboru architektury a pozemního stavitelství (1919), nynější Fakulty architektury, se zde přednášely dějiny výtvarných umění univerzitně školenými a renomovanými kunsthistoriky. Zásadní příklon Vysokého učení technického k humanitním disciplínám vyvolal vznik Fakulty výtvarných umění v roce 1993, na jejíž Katedře teorií a dějin umění dnes působí celkem sedm historiků umění. S dějinami výtvarných umění jsou navíc seznamováni studenti Fakulty architektury, Ústavu architektury Fakulty stavební a Odboru průmyslového designu Fakulty strojního inženýrství. Za textem o historii výuky dějin výtvarných umění následují biograficko-bibliografická hesla historiků umění, kteří působili nebo působí na Vysokém učení technickém v Brně. Rozsáhlá publikační činnost svědčí o jejich nemalém podílu na vědecké a pedagogické prestiži brněnské techniky.

normální zobrazení:

normální zobrazení:

normální zobrazení:


Publikováno: 31.08.2016 12:57

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/vav/edice-favu/f30898/d124425

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech Výtvarná umění a umělecký provoz (MŠMT-22870/2016-1) a Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010, pouze na dostudování). Agendu spjatou s doktorským studiem vyřizuje Mgr. Klára Ergensová, DiS., na studijním oddělení FaVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

ergensova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6804

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada