Vyhledávání

Od chaosu k novému řádu. Počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně.

ŽÁČKOVÁ, M.; KRISTEK. Od chaosu k novému řádu. Počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2015. ISBN: 978-80-214-5302- 9.

Publikace je věnována historii teoretického uvažování o urbanismu a územním plánování v Československu od počátku druhé světové války do šedesátých let dvacátého století, kterou zkoumá na příkladu působnosti dvou odborných institucí – Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně a urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury tamtéž. Založení obou zmíněných ústavů dokládá posun v chápání sledovaných disciplín i jejich význam pro plánování státu. Publikace zprostředkovává téma, jež dosud nebylo systematičtěji odborně zpracováno.

normální zobrazení:

normální zobrazení:

normální zobrazení:

normální zobrazení:


Publikováno: 30.08.2016 12:52

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/vav/edice-favu/f30898/d124367

Doktorské studium uskutečňuje Fakulta výtvarných umění VUT na základě (re)akreditace udělené MŠMT dne 25. 7. 2016. Doktorský studijní program Výtvarná umění (P8206) se realizuje v oborech Výtvarná umění a umělecký provoz (MŠMT-22870/2016-1) a Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (MŠMT/3807/2010, pouze na dostudování). Agendu spjatou s doktorským studiem vyřizuje Mgr. Klára Ergensová, DiS., na studijním oddělení FaVU VUT.

Studijní referentka pro doktorské studium

ergensova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 (budova U2), Brno
(+420) 541 14 6804

 
Úřední hodiny

Po
10:00–12:00   13:00–15:00

St
10:00–12:00   13:00–15:00

Čt
10:00–12:00

  
  

 

Pokyny, harmonogram, formuláře, rozvrh, aktuality

 

Související odkazy


Oborová rada