Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Videotime (2009–2013) + Videogram (od 2013)

Pilotní projekce kompomovaných večerů „Videotime“ se uskutečnila na Mikuláše v prosinci 2009, ve čtrnáctidenních cyklech se večery opakují od začátku března 2010.

Večery pod hlavičkou „Videotime“ jsou pokračováním předmětu „Projekce 1 (film v kině)“, který Kabinet audiovizuálních technologií FaVU VUT v Brně zajišťuje od roku 2003. Smyslem modulu „Projekce 1“ bylo společně vnímat vybraná filmová díla umělců, kteří ve správné době obsadili hraniční oblasti „nikoho“ a zavedené mody percepce uvedli do zajímavých kolizí. Projekce se konaly v malém sále Kina Art (pro adekvátnost místa vnímání a vůbec všeho, co s touto specifickou audiovizuální instalací – tzn. „kino“ – souvisí). Jestliže v dramaturgii projekcí kdysi šlo hlavně o zkušenost z „jednoho příběhu filmu“ (tedy o zkušenost z projekce těch děl, která zůstala často nepovšimnuta, ale ta známější udělala možnými), večery „Videotime“ se v poslední době více soustředily na problematiku živého kina a vjingu. Dramaturgie večerů je do budoucna otevřená a vyjde opět z požadavků, zájmů a znalostí samotných studentů fakulty, kteří tvoří cílovou skupinu diváků. Od roku 2013 se večery konají pod hlavičkou „Videogram“.

Pořádá Kabinet audiovizuálních technologií FaVU ve spolupráci s MG v Brně a kolektivem Fiume. Dramaturgie: Filip Cenek & Pavlína Vogelová.

Web

www.videogram.cz

Kontakt

řešitel projektu

filip x ffa.vutbr.cz
(+420) 777 744 790

Údolní 495/19, Brno