Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií

Název projektu: Studio digitálního sochařství a nových médií
Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0278
Operační program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Doba trvání projektu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Příjemce dotace: Vysoké učení technické v Brně
Partner projektu: Masarykova univerzita v Brně
Výše přidělené dotace: 27.248.377,20 Kč
Finanční podíl pro partnera projektu: 3.087.360,00 Kč

Fakulty za pojené do projektu: Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta informatiky MU

Obsah a cíl projektu: Cílem projektu je inovace akreditovaných studijních oborů zabývajících se digitálním sochařstvím, designem a konstruováním ve studijních programech FaVU, FSI a FA VUT v Brně ve spolupráci s FI MU v Brně, organizace workshopů, účast na mezinárodních konferencích, spolupráce se zahraničními partnerskými univerzitami, individuální stáže a zvyšování odborných kompetencí členů řešitelského týmu v oblasti 3D.

Klíčové aktivity: Inovace stávajících studijních programů bakalářského studia a harmonizace aktivit pracoviště se vzdělávací strukturou univerzity KA01), Inovace stávajících studijních programů magisterského studia pro zvyšování kvality absolventských výkonů (KA02), Zvyšování odborných kompetencí zaměstnanců (KA03), Mobilita studentů (KA04).

Webové stránky projektu: http://opvk.ffa.vutbr.cz/

Kontakt


prof. akad. soch. Michal Gabriel, koordinátor projektu, FaVU VUT v Brně

(+420)541 14 6809
gabriel x ffa.vutbr.cz

Rybářská 125/13/15, Brno
Ateliér sochařství 1

 

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., hlavní manažer projektu, FaVU VUT v Brně

(+420)541 14 6823
jana.korinkova x centrum.cz

Rybářská 125/13/15, Brno
místnost č. 411

 

doc. Ing. arch. Jan Rajlich, koordinátor projektu, FSI VUT v Brně

(+420)541 14 2544
rajlich x fme.vutbr.cz

Technická 2896/2

 

MgA. Helena Lukášová, ArtD., technolog 3D modelování, FI MU Brno

(+420)549 49 4536
lukasova@mail.muni.cz

Botanická 554/68a, Brno
místnost č. C401