Vyhledávání

<<REWIND

Předmětem projektu <<REWIND je průběžná prezentace současných výtvarných umělců, teoretiků a kurátorů. Jednotlivé přednáškové bloky se odehrávají ve „zdvojeném formátu“, přičemž jejich účastníci mají možnost různých forem přímé konfrontace svých tvůrčích nebo teoretických přístupů
a strategií.

<<REWIND je realizován za podpory MŠMT, Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Moravské galerie. Jeho cílem je iniciace otevřené platformy ke vzniku živého diskusního fóra orientovaného na dění v současném českém a slovenském umění a podpora uměleckého výzkumu na FaVU VUT.

Odkaz
www.rewind.cz

Kontakt


řešitel projektu

houser x ffa.vutbr.cz
(+420) 541 14 6507

 
(+420) 541 14 6800

Rybářská 125/13/15, Brno
místnost č. 204

 

spoluředitel projektu

dub x ffa.vutbr.cz
(+420) 541 14 6828

(+420) 777 301 299
fax (+420) 543 212 670

Rybářská 125/13/15, Brno
místnost č. 405a