Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Letní kurz kresby aktu a figurální kresby 2017/uzávěrka přihlášek/23.6.17

Kabinet večerní kresby Fakulty výtvarných umění VUT V BRNĚ pořádá pro veřejnost letní kurz kresby aktu a figurální kresby 2017.

Náplň kurzu: kresba aktu, figury a portrétu podle živých modelů a sádrových odlitků.

Kurz je určen začínajícím i pokročilým zájemcům o kresbu figury a uchazečům o studium na vysokých uměleckých školách.

Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě.

Přihlášky do kurzu zasílejte do 23. června 2017 na adresu lektora Jána Lastomírského – janl@ffa.vutbr.cz

Přihláška je závazná. Formulář přihlášky najdete v přiloženém dokumentu.

INFORMACE O KURZU:

Lektor: Mgr. et MgA. Ján Lastomírsky

Celkový rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin od pondělí do pátku v lekcích dopoledne (8.00–11.30) a odpoledne (13.00–16.30)

Termín konání kurzu: 3. - 7. červenec 2017

Místo konání kurzu: FaVU VUT v Brně, Kabinet večerní kresby, Údolní 53, místnost č.: 114 – kreslírna Kabinetu večerní kresby

Počet účastníků kurzu: 14

Cena kurzu: 5 000,- Kč, platba probíhá v hotovosti v rámci první lekce. Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál, modely a výtvarné pomůcky.


Publikováno: 25.09.2011 11:36

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/projekty/realizovane/f37623/d55961

Oddělení produkce, projektová manažerka


simkova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 Brno
(+420) 541 14 6828

budova U2, místnost 313
(+420) 774 975 840

 

Konzultace po předchozí domluvě.