Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Čtení místa

Projekt Čtení místa byl založen na mezifakultní a mezioborové spolupráci studentů a pedagogů Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Vznikl jako inovace předmětu Oborový ateliér přednášeného v rámci ateliéru Malba III. na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně se záměrem zprostředkovat recentní poznatky z oblasti teorie umění, teorie urbanismu a dalších uměleckých a vědních disciplín, které se dotýkají veřejného prostoru, jednak studentům uvedených fakult, jednak zájemcům o fenomén veřejného umění obecně.

Projekt byl realizován na dvou úrovních – teoretické a praktické. V rámci teoretické části se během letního semestru akademického roku 2010/2011 uskutečnil cyklus přednášek s názvem Re: Public art věnovaný umění ve veřejném prostoru. V rámci praktické části projektu proběhl v závěru téhož semestru workshop studentů Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury zaměřený na řešení parkové lokality Kraví hora v Brně. 

Odkaz
www.ctenimista.cz


Publikováno: 12.02.2015 22:23

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/projekty/realizovane/f37623/d98693

Oddělení produkce, projektová manažerka


simkova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 Brno
(+420) 541 14 6828

budova U2, místnost 313
(+420) 774 975 840

 

Konzultace po předchozí domluvě.