Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

AC stream

Akademické audio a video vysílání

Intermediální vysílací systém je jedním z projektů studentů a pedagogů Fakulty výtvarných umění Technické university Brno. Projekt byl realizovaný a koncipovaný jako nástroj pro spolupráci mezi studenty i s uměleckými aktivitami a univerzitami v České Rebublice i v zahraničí.

Program ACStream nabízí prostor pro uplatnění iniciativ studentů FaVU a dalších škol, slouží jako technologický komunikační prostředek, usnadňující orientaci a přístup k informacím. Je prostorem pro dialog a pro mezinárodní projekty a kontakty. Program je navržen také k rozšíření a zlepšení metod a forem výuky v akademickém prostředí, nabízí zprostředkování široké škály aktivit na akademické půdě - dílen, performancí, koncertů, diskuzí, které jsou distribuovány pomocí internetové sítě. Akademické živé vysílání zvuku a obrazu bude pravidelně anoncováno, archiv obsahuje záznamy a další dokumenty, které se k tomuto kontextu vztahují.

Odkaz
http://acstream.ffa.vutbr.cz 


Publikováno: 12.02.2015 22:22

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/projekty/realizovane/f37623/d98606

Oddělení produkce, projektová manažerka


simkova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 Brno
(+420) 541 14 6828

budova U2, místnost 313
(+420) 774 975 840

 

Konzultace po předchozí domluvě.