Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Čtení místa

Projekt Čtení místa je založen na mezifakultní a mezioborové spolupráci studentů a pedagogů Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Vznikl jako inovace předmětu Oborový ateliér přednášeného v rámci ateliéru Malba III. na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně se záměrem zprostředkovat recentní poznatky z oblasti teorie umění, teorie urbanismu a dalších uměleckých a vědních disciplín, které se dotýkají veřejného prostoru, jednak studentům uvedených fakult, jednak zájemcům o fenomén veřejného umění obecně.

Projekt je realizován na dvou úrovních – teoretické a praktické. V rámci teoretické části se během letního semestru akademického roku 2010/2011 uskuteční cyklus přednášek s názvem Re: Public art věnovaný umění ve veřejném prostoru. V rámci praktické části projektu proběhne v závěru téhož semestru workshop studentů Fakulty výtvarných umění a Fakulty architektury zaměřený na řešení parkové lokality Kraví hora v Brně. 

Odkaz
www.ctenimista.cz

Kontakt


řešitel projektu

houser x ffa.vutbr.cz
(+420) 541 14 6507

 
(+420) 541 14 6800

Rybářská 125/13/15, Brno
místnost č. 204

 

odborný participant

zackova x ffa.vutbr.cz
(+420) 541 14 6823

 
(+420) 724 918 999

Rybářská 125/13/15, Brno
místnost č. 411