Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Rok 2016 / Podpora zřízení grafického a tiskového centra pro realizaci uměleckých výstupů studentů FaVU VUT v Brně

Projekt „Podpora zřízení grafického a tiskového centra pro realizaci uměleckých výstupů studentů FaVU VUT v Brně“ byl na FaVU VUT realizován v zimním semestru akademického roku 2016/2017. Na půdě Fakulty výtvarných umění díky projektu vzniklo kvalitně vybavené centrální pracoviště schopné poskytovat zázemí a servis všem studentům a pedagogům fakulty. Významně se tak rozšířily možnosti realizace samostatných grafických a knižních projektů studentů. Nově pořízené vybavení grafického centra a knihařské dílny zároveň umožňuje přímo na fakultě kompletní knižní zpracování publikačních výstupů pedagogů a doktorandů fakulty.

Byl zaveden předmět Knižní vazba, který doplnil kurikulum vyučovaných předmětů o prakticky orientovaný kurz umožňující přímé a praktické ověření získaných zkušeností.Cílem předmětu je podpora studentů, při realizaci vlastních autorských knih a dalších projektů. Studenti se v kurzu seznámí s knižními technologiemi a terminologií a získají základní znalosti ručního knihařství. V rámci výuky jsou studenti konfrontováni se současnými trendy v knižní tvorbě, tak aby byli po absolvování kurzu schopni nad realizovaným projektem přemýšlet v souvislostech, a uplatnit získané vědomosti ve vlastní praxi.


Publikováno: 23.01.2017 18:57

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/projekty/aktualni-projekty/f37580/d133830

Oddělení produkce, projektová manažerka


simkova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 Brno
(+420) 541 14 6828

budova U2, místnost 313
(+420) 774 975 840

 

Konzultace po předchozí domluvě.