Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Rok 2015 / Norské fondy a Fondy EHP

Art-Research Bridge

V roce 2015 byly položeny základy pomyslného mostu mezi Fakultou výtvarných umění a Fakultou humanitních studií Islandské Univerzity v Reykjavíku, a to díky realizaci projektu Art-Research Bridge podpořeného v rámci programu CZ 07 - Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP.

Základním stavebním kamenem společně budovaného virtuálního mostu byl umělecký a teoretický výzkum týkající se multimediálního umění a digitální kultury.

Projekt navázal na již dříve započatou spolupráci s Národní galerií v Reykjavíku a její multimediální laboratoří VASULKA- Chamber. Výzkumné a prezentační centrum nese jméno manželů Vašulkových, kteří jsou považováni za průkopníky skandinávského digitálního a video umění. Woody a Steina Vašulkovi jsou také důležitým spojujícím článkem mezi Reykjavíkem a Brnem. Woody Vašulka pochází z Brna a jeho žena Steina se narodila a vyrůstala v Reykjavíku. Se svým mužem se seznámila v Praze, kde studovala hru na housle.

Společný zájem o dílo manželů Vašulkových nejprve propojil vedoucího Ateliéru performance FaVU prof. Tomáše Rullera s kurátorkou projektu Vasulka Chamber Kristín Schevingovou a následně také s vedoucím katedry Kulturních studií Islandské univerzity Hlynurem Helgasonem. Odsud byl už jen krok ke společnému projektu uměleckého výzkumu, který obě školy společně realizovaly v roce 2015.

Na konci května 2015 se brněnský tým tvořený dvěma pedagogy a dvěma studenty Fakulty výtvarných umění vypravil na týdenní výzkumnou cestu do Reykjavíku. V multimediální laboratoři Vasulka Chamber se umělci z Brna spolu s islandskými kolegy zúčastnili workshopu zaměřeného na digitální umění a nová média. Došlo tak k funkčnímu propojení dvou tvůrčích přístupů: uměleckého, reprezentovaného multimediálními umělci z FaVU, a uměleckovědného, reprezentovaného historiky umění z Fakulty humanitních studií Islandské univerzity. Jedním z výsledků společné týdenní práce byla i prezentace na výstavě v islandské Národní galerii. Událostmi nabitý týden v Reykjavíku zakončila konference Nordik Art History. Doktorandka FaVU Jennifer Helia DeFelice na konferenci vystoupila v sekci Performance jako umění.

Projekt symbolicky nazvaný Výzkumný umělecký most vyvrcholil v říjnu 2015 v Brně uspořádáním mezinárodní konference a workshopu za účasti islandských partnerů. Hlavním tématem konference s titulem „Intuice“, konané ve dnech 20. a 21. října, bylo zkoumání a reflexe lidské zkušenosti s používáním intuice v digitální éře. Téma intuice bylo mezinárodním týmem přednášejících široce reflektováno v mnoha různých podobách.

Závěrečnou konferencí budování „mostu“ mezi Brnem a Reykjavíkem rozhodně neskončilo. Plodná spolupráce, na jejímž počátku stál společný zájem reflektovat, uchovat a rozvíjet umělecký odkaz manželů Vašulkových, trvá dál a zkušenosti islandských kolegů s budováním multimediální laboratoře VASULKA- Chamber zůstávají pro brněnský tým velkou inspirací. Do budoucna je dalším ze společných cílů vybudování obdobné multimediální laboratoře v Brně.

Kompletní informace o realizaci a fotofokumentace:bit.ly/intuice

normální zobrazení:

normální zobrazení:


Publikováno: 12.02.2015 22:20

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/tvurci-cinnost/projekty/aktualni-projekty/f37580/d98691

Oddělení produkce, projektová manažerka


simkova x ffa.vutbr.cz

Údolní 244/53 Brno
(+420) 541 14 6828

budova U2, místnost 313
(+420) 774 975 840

 

Konzultace po předchozí domluvě.