Vyhledávání

Milan Houser (7. děkan FaVU)
Milan Houser

AC stream

Akademické audio a video vysílání

Intermediální vysílací systém je jeden z projektů studentů a pedagogů Fakulty výtvarných umění Technické university Brno. Je realizovaný a koncipovaný jako nástroj pro spolupráci mezi studenty i s uměleckými aktivitami a univerzitami v České Rebublice i v zahraničí.

Program ACStream nabízí prostor pro uplatnění iniciativ studentů FaVU a dalších škol, slouží jako technologický komunikační prostředek, usnadňující orientaci a přístup k informacím. Je prostorem pro dialog a pro mezinárodní projekty a kontakty. Program je navržen také k rozšíření a zlepšení metod a forem výuky v akademickém prostředí, nabízí zprostředkování široké škály aktivit na akademické půdě - dílen, performancí, koncertů, diskuzí, které jsou distribuovány pomocí internetové sítě. Akademické živé vysílání zvuku a obrazu bude pravidelně anoncováno, archiv obsahuje záznamy a další dokumenty, které se k tomuto kontextu vztahují.

Odkaz
http://acstream.ffa.vutbr.cz 

Kontakt

řešitel projektu

richardf x ffa.vutbr.cz
Rybářská 125/13/15, Brno