Vyhledávání

Kurz kresby pro veřejnost/letní semestr/probíhá od 13. 2. 2019

Fakulta výtvarných umění VUT V BRNĚ nabízí pravidelný semestrální KURZ KRESBY PRO VEŘEJNOST Náplní kurzu je výuka kresby podle předlohy: zátiší – portrét – figura – akt.

Kurz je určen začátečníkům, pokročilým a uchazečům o studium na vysokých uměleckých školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě.

Kurz je zároveň vhodný jako příprava na talentové přijímací zkoušky ke studiu na uměleckých školách.

V rámci cvičení jsou zohledněny kreslířské dovednosti jednotlivých účastníků, čemuž je přizpůsoben také individuální program koncipovaný pro každého.

Přihlášky do kurzu zasílejte do 6. února 2019 e-mailem na adresu lektora

Jána Lastomírského – janl@ffa.vutbr.cz

Informace o kurzu:

Lektor: Mgr. et MgA. Ján Lastomírsky

Celkový rozsah kurzu: 39 vyučovacích hodin ve 13 lekcích

Termín konání kurzu:
Skupina 1 - pravidelně každé úterý od 12 do 7. května
Skupina 2 - pravidelně každou středu - již obsazeno

Čas konání: 16.00–18.50 h

Místo konání kurzu: FaVU VUT v Brně, Kabinet večerní kresby, Údolní 53,

místnost č.114 – kreslírna Večerní kresby

Počet účastníků kurzu: 10

Cena kurzu: 5 000,- Kč, platba probíhá v hotovosti v rámci první lekce

Cena kurzu zahrnuje veškerý materiál, modely a výtvarné pomůcky.

Přihláška je závazná.

Prvních 10 přihlášených má rezervováno místo.