Vyhledávání

knihovních jednotek ve fondu knihovny FaVU
9 113

Pro studenty: Freemover - žádost o uvolnění na stáž a její podporu z RP

Informace k mobilitám Freemover naleznete na webu FAVU, dále pak na webu VUT, kde jsou informace podrobnější.

Výběrové řízení je vypisováno každý rok na následující KALENDÁŘNÍ rok.

Pro přihlášení se k internímu výběrovému řízení na FAVU vyplňte formulář Žádost o finanční podporu.

VÝJEZD NA ZAHRANIČNÍ INSTITUCI DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU - FREEMOVER 2019

Vypisujeme výběrové řízení pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia pro výjezd na zahraniční instituci dle vlastního výběru v kalendářním roce 2019.

Datum uzávěrky přihlášek: pondělí 1. dubna 2019

Výjezd studenta v rámci rozvojového projektu může mít charakter:

- studijní pobyt v rámci schváleného studijního programu

- praktické stáže v rámci schváleného studijního programu

- účasti v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech

- práce na projektu (semestrálním, ročníkovém),

- práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci

Pro přihlášení doložte:

- doktorandi: vyplněnou žádost podepsanou Vaším školitelem a předsedou oborové rady

- studenti bakalářského a magisterského programu: vyplněnou žádost podepsanou vaším ateliérovým vedoucím (student bakalářského programu musí mít ukončený min. 1. ročník)

- motivační dopis v češtině a angličtině

- akceptační dopis z příslušné instituce

Společně s přihláškou/žádostí odevzdávejte OBOUSTRANNĚ vytistěný, vyplněný a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Rozhodovat o výběru vhodného kandidáta bude výběrová komise.

Finanční podpora bude poskytnuta formou stipendia z Rozvojových programů MŠMT a z Mobilitního stipendijního fondu VUT.

Více informací hledejte zde.

Pro bližší informace se obraťte na Kláru Ergensovou, zahraniční odd. FAVU.

Kontakty: ergensova@ffa.vutbr.cz nebo tel: 541 14 6804.


Publikováno: 14.03.2012 01:00

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/studium/zahranicni-oddeleni/formulare/f26907/d68808

Kontakt zahraniční oddělení


Údolní 53, Brno

U2, Místnost č.321
(+420) 541 14 6804

 

ergensova x ffa.vutbr.cz

 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00