Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

ODEVZDÁVÁNÍ ZADÁNÍ A PŘIHLÁŠEK KE STÁTNÍM ZKOUŠKÁM

BAKALÁŘI - 4. ROČNÍK, MAGISTŘI - 2. ROČNÍK

Odevzdávání Zadání ateliérových prací a Přihlášek ke státním zkouškám z dějin umění (bakaláři) a Přihlášek ke státním magisterským zkouškám z teorií a dějin současného výtvarného umění (magistři) v akademickém roce 2016/2017:

Odevzdává se na studijním odd.: nejpozději do 9. listopadu 2016

1) Zadání bakalářské práce z ateliéru a Přihláška ke státní zkoušce z DU (formuláře níže)

Zadání bakalářské práce z ateliéru (VŠKP) a Přihlášku ke státní zkoušce z DU odevzdávají všichni studenti 4. ročníku bakalářského studia (jedná se o dva formuláře - tisknout oboustranně)

2) Zadání magisterské práce z ateliéru a Přihláška ke státní magisterské zkoušce z teorií a dějin současného výtvarného umění (formuláře níže)

Zadání ateliérové magisterské práce (VŠKP) a Přihlášku ke státní magisterské zkoušce z teorií a dějin současného výtvarného umění odevzdávají studenti 2. ročníku návazného magisterského studia, kteří zárověň navštěvují předmět Seminář k SZZ. (jedná se o dva formuláře - tisknout oboustranně)

3) Změny v zadání ( pro náhradní a opravné termíny)

Studenti (magistři), kteří mají odklad části státní zkoušky a nyní přerušené studium nebo přerušené studium z jiných důvodů a v tomto akad. roce budou svoji práci odevzdávat a kteří po dohodě s vedoucím práce dospěli ke změně, mohou odevzdat v termínu uvedeném výše nově vyplněný formulář zadání se všemi potřebnými podpisy.

4) Zadání MgA_TDP (viz formulář níže) se týká pouze jediné studentky z ateliéru AKG, která jako poslední na FaVU bude obhajovat teoretickou diplomovou práci (formulář použít jen v případě jakékoliv změny v zadání)

Dvoustranné formuláře tiskněte oboustranně. Předložená zadání na jednotlivých listech není možné přijmout.


Publikováno: 18.10.2016 10:15

Zkrácený odkaz: http://ffa.vutbr.cz/studium/studijni-oddeleni/informace/f26017/d127679

Kontakt studijního oddělení


Údolní 53, Brno
Místnost č.321

 

Studijní oddělení

1. a 2. ročník bakalářského studia, magisterské studium, přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

krizova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6806

 

3. a 4. ročník bakalářského studia, doktorské studium, přijímací řízení do doktorského studia
janeckova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6803

 

Zahraniční oddělení
ergensova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6804


 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00