Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Ubytování a doprava

Ubytování
Správa kolejí a menz je samostatně hospodařící součástí Vysokého učení technického v Brně. Veškeré informace o ubytování jsou k dispozici na http://www.kam.vutbr.cz/, kde je rovněž možno zaregistrovat se k uzavření objednávky.

Studentům bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu v prezenční formě studia je poskytováno ubytovací stipendium. Stipendium se přiznává studentům, kteří nemají místo trvalého pobytu v okresech Brno-město a Brno-venkov. Bližší informace o podmínkách získání stipendia získáte na studijním oddělení FaVU VUT v Brně.

Doprava
Vlaková a autobusová doprava: http://www.jizdnirady.cz
Dopravní podnik města Brna: http://www.dpmb.cz

Kontakt FaVU


Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

 

(+420) 541 14 6850
 

 


Korespondenční adresa

FaVU VUT v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno

 

Bankovní spojení

Číslo účtu: 111 043 273 / 0300 (ČSOB)

Konstantní symbol: 0379

VUT v Brně (FaVU), Antonínská 1, 601 90 Brno