Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Popis a obory studia

Studium na FaVU VUT v Brně je prezenční a probíhá ve dvou stupních. Fakulta výtvarných umění vychovává volné umělce a designéry. Absolventi, kteří v průběhu studia vykonají náležitou zkoušku, mohou pracovat jako výtvarní pedagogové. Někteří z nich se uplatňují také jako kurátoři v galeriích a muzeích.

Výuka probíhá podle rozvrhu zpracovaného po ročnících a má tyto formy: ateliérová tvorba, přednášky, semináře, cvičení, exkurze, plenéry, konzultace a odborná praxe.

Bakalářské studium
Bakalářské studium na FaVU VUT v Brně je prezenční čtyřleté a řídí se kreditním systémem. V jednotlivých úsecích studia umožňuje tento systém vytvoření individuálního studijního plánu, který stanoví rozsah a náplň studia. Po jeho ukončení získává absolvent titul Bakalář umění (BcA.).

Magisterské studium
Magisterské studium na FaVU VUT v Brně je navazující prezenční dvouleté a jsou do něj přijímáni absolventi některého vysokoškolského studijního programu, s přihlédnutím k výsledkům praktické činnosti a ke znalostem z oboru, které jsou přinejmenším srovnatelné s výsledky a znalostmi absolventů bakalářského studijního programu FaVU. Magisterské studium je ukončeno státní zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové tvůrčí práce a ze zkoušky teoretické. Absolvent získá titul Magistr umění (MgA.).

Doktorandské studium
Doktorandské studium na FaVU VUT v Brně je uskutečňováno v tříleté prezenční formě. Po ukončení studia je absolventům udělován titul PhD.

Doplňující pedagogické studium
V průběhu studia nabízí FaVU VUT v Brně pro zájemce možnost absolvování doplňujícího pedagogického studia.

Zahraniční pobyty
Zahraniční oddělení FaVU VUT v Brně zprostředkovává stáže a výměnné pobyty v jiných zemích na školách uměleckého zaměření v rámci programů CEEPUS a ERASMUS. FaVU je členem mezinárodního sdružení uměleckých škol ELIA.

Zahraniční studenti
Bakalářský studijní program na FaVU VUT v Brně je prováděn pouze v českém jazyce, magisterský studijní program je realizován v českém a anglickém jazyce (za poplatek). Přičemž zahraniční studenti, kteří prokáží znalost češtiny, studují za stejných podmínek jako studenti z České republiky. K přihlášce přiloží notářsky ověřenou kopii o zkoušce z českého jazyka a nostrifikační doložku o vzdělání.

Kontakt studijního oddělení


Údolní 53, Brno
Místnost č.321

 

Studijní oddělení

1. a 2. ročník bakalářského studia, magisterské studium, přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia

krizova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6806

 

3. a 4. ročník bakalářského studia
janeckova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6803

 

Zahraniční oddělení
ergensova x ffa.vutbr.cz

 
(+420) 541 14 6804


 

Úřední hodiny

Po
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

St
10:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čt
10:00 - 12:00