Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Zařazení předmětu

Cyklus přednášek doktorandů

Kód předmětu: FaVU-CPD-L

Typ Forma Roč. Pov. Kr. Uk. Program Obor
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění AGD1 Design (Ateliér grafického designu 1 FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění APD Design (Ateliér produktového designu FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění AGD2 Design (Ateliér grafického designu 2 FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění AVI Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění APE Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění AMU Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění AEN Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění AIN Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění ATD Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění AS1 Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění AM3 Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění AS2 Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění AKG Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění AM1 Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FaVU VUT v Brně)
magisterský navazující prezenční 1 Volitelný 2 Výtvarná umění AM2 Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FaVU VUT v Brně)