Vyhledávání

Cyklus inscenovaných dialogů ve formátu umělec-teoretik
<<REWIND

Studijní program

Výtvarná umění


Zkratka: -
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta výtvarných umění
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: MgA.
Udělovaná kvalifikace: MgA. v oblasti "Výtvarná umění"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 1.12.2015
Akreditace do: 1.11.2023
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář a prokázání dostatečného talentu a vědomostí při přijímacích zkouškách.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:
Magistr je schopen předložit, obhájit a splnit program mistrovského studia, který zahrnuje i teoretickou složku. Na základě schopnosti se získanými informacemi pracovat promýšlí studijní témata, nachází si na jejich základě další. Magistr prohlubuje své znalosti historie a teorie umění a dalších oborů podle potřeb své samostatné ateliérové práce a studia. Magistr kromě práce v ateliéru se účastní stáží na školách v zahraničí i v České republice a předpokládá se u něj samostatná aktivita na umělecké scéně. Pokud student neabsolvoval v bakalářském stupni studia (ať již na FAVU či jiné škole) zkoušku z angličtiny na úrovni středně pokročilé (tzv. B1 vyšší), absolvuje tento předmět a zkoušku z něj v průběhu magisterského studia. Státní zkouška sestává ze dvou částí. Jako Vysokoškolská kvalifikační práce se předkládá k obhajobě umělecké nebo designové dílo, které komise hodnotí s přihlédnutím k jeho uplatnění v praxi. Teoretická část státní závěrečné zkoušky (obhajoba teoretické části diplomové práce) hodnotí magistrovu schopnost začlenit svou praktickou činnost do širšího kontextu a teoreticky ji zpracovat. V prvním semestru si studenti vyhledají a ohlásí témata pro teoretickou a praktickou část diplomové práce. V průběhu prvního a druhého semestru navštěvují teoretické a praktické předměty, které rozvíjejí jejich vzdělání a zkušenosti podle teoretického a ateliérového zaměření. Ve třetím semestru se studenti soustředí na teoretickou část diplomové práce, kterou obhajují. Ve čtvrtém semestru obhajují studenti Vysokoškolskou kvalifikační práci, (praktickou část diplomové práce) , pro kterou se po celé magisterské studium kontinuálně připravovali.
Klíčové výsledky učení:
Magistr prohlubuje své znalosti historie a teorie umění a dalších oborů podle potřeb své samostatné ateliérové práce a studia.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent magisterského stupně FAVU se orientuje v minulosti i současnosti svého oboru, nachází a realizuje vlastní témata a dokáže je prezentovat samostatně na výctavách a dalších příležitostech, i v rámci nabídky k nejrůznějším formám realizace. Magistr FaVU předstupuje před společnost s vlastními myšlenkovými a formálními koncepty. Absolvent magisterského stupně je individuálně profilován v rámci oborů podle ateliérových specializací.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. akad. soch. Michal Gabriel
Koordinátor ECTS: PhDr. Pavel Ondračka
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1APD (APD)Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT) 471360
1AGD1 (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT) 471360
1AGD2 (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT) 471360
1APE (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT) 471360
1AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT) 471360
1AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT) 471360
1AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT) 471360
1AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT) 471360
1AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT) 471360
1ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT) 471360
1AM3 (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT) 471360
1AM2 (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT) 471360
1AM1 (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT) 471360
1AS2 (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT) 471360
1AS1 (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT) 471360
1AKG (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT) 471360
2APD (APD)Design (Ateliér produktového designu FAVU VUT) 53760
2AGD1 (AGD1)Design (Ateliér grafického designu 1 FAVU VUT) 53760
2AGD2 (AGD2)Design (Ateliér grafického designu 2 FAVU VUT) 53760
2APE (APE)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér performance FAVU VUT) 53760
2AFO (AFO)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér fotografie FAVU VUT) 53760
2AEN (AEN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér environmentu FAVU VUT) 53760
2AIN (AIN)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér intermédií FAVU VUT) 53760
2AVI (AVI)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér video FAVU VUT) 53760
2AMU (AMU)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér multimédií FAVU VUT) 53760
2ATD (ATD)Intermediální a digitální tvorba (Ateliér tělového designu FAVU VUT) 53760
2AM3 (AM3)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 3 FAVU VUT) 53760
2AM2 (AM2)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 2 FAVU VUT) 53760
2AM1 (AM1)Výtvarná tvorba (Ateliér malířství 1 FAVU VUT) 53760
2AS2 (AS2)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 2 FAVU VUT) 53760
2AS1 (AS1)Výtvarná tvorba (Ateliér sochařství 1 FAVU VUT) 53760
2AKG (AKG)Výtvarná tvorba (Ateliér kresby a grafiky FAVU VUT) 53760