Vyhledávání

Celkový počet studentů pro akademický rok 2014/2015
257 studentů

Detail předmětu

Symbolismus v umění - letní

Kód předmětu: FaVU-SYU-L
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Znalost problematiky.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní znalosti filozofie a estetiky.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Symbolický charakter kultury a jazykový obraz světa. Umění jako symbolická forma kultury. Vzájemní komplementárnost symbolických forem v mentální reflexi světa a význam umění v její rámci. Historické paradigmata umělecké reprezentace. Umění v kulturně-antropologických teoriích.
Doporučená nebo povinná literatura:
Cassirer, Ernst, Filozofie symbolických forem, 1996
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška.
Jazyk výuky:
slovenština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Symbolický charakter kultury a jazykový obraz světa.
Umění jako symbolická forma kultury.
Vzájemní komplementárnost symbolických forem v mentální reflexi světa a význam umění v její rámci.
Historické paradigmata umělecké reprezentace.
Umění v kulturně-antropologických teoriích.
Cíl:
Znalost problematiky symbolismu v umění.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednášky.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Jozef Cseres

Zařazení předmětu ve studijních programech