Vyhledávání

Počet absolventů magisterského stupně v roce 2013/14
magistrů

Detail předmětu

Dějiny designu 2 - zimní

Kód předmětu: FAVU-DEDE2-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémú a osobností.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Dějiny designu I. (pro Bc.).
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od druhé světové války po současnost. Dominantně je zaměřen na mechanizovaně množený obraz či výrobek, věnuje se však i soliterní tvorbě a přesahům užitého a volného umění od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny. Předmět bude vyučovat Mgr. Vít Jakubíček.
Doporučená nebo povinná literatura:
Meggs, P.B.: Meggs' History of Graphic Design
Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu
Knobloch, I. - Vondráček, R.: Design v českých zemích 1900-2000: Instituce moderního designu (CS)
Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu (CS)
Sparke, P.: Století designu (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky k udělení zápočtů: písemný test z probrané látky, úspěšnost 80% a více.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Grafický design a politická a vojenská propaganda (období 2. světové války).
2. Design 2. poloviny 40. a 50. let.
3. Skandinávsky design.
4. Hochschule fur Gestaltung v Ulmu a produkce firmy Braun.
5. Polský plakát.
6. Grafický design 50. let v USA - rozvoj koncepce Corporate Identity.
7. Zdenik Kováo a "Kováoova škola".
8. "Švýcarská škola" v grafickém designu.
9. - 10. Italská "elegantní moderna" v prúmyslovém designu.
11. Pováleený japonský grafický design.
12. Italská "nová vlna".
Cíl:
Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednáška je nepovinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Vít Jakubíček

Zařazení předmětu ve studijních programech