Vyhledávání

Nezávislá studentská galerie
UMAKART

Detail předmětu

Dějiny designu 2 - letní

Kód předmětu: FAVU-DEDE2-L
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémú a osobností.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Dějiny designu I.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od druhé světové války po současnost. Dominantně je zaměřen na mechanizovaně množený obraz či výrobek, věnuje se však i soliterní tvorbě a přesahům užitého a volného umění od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny. Předmět bude vyučovat Mgr. Vít Jakubíček
Doporučená nebo povinná literatura:
Sparke, P.: Století designu
Meggs, P.B.: Meggs' History of Graphic Design
Knobloch I., - Vondráček R.: Design v českých zemích 1900-2000: Instituce moderního designu (CS)
Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu (CS)
Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky ke zkoušce: Identifikace a interpretace vybraných příkladů z dějin designu dle promítaných diapozitivů (5 serií diapozitivú) - písemně s ústním pohovorem.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Psychedelie v užité grafice 60. let.
2. - 3. Nástup postmoderny v 70. létech. Alchimia, Memphis a osobnost E. Sottsasse.
4. Post-punková užitá grafika, Neville Brody.
5. - 6. Postmoderna 80. let.
7. High-tech 70.-90. let.
8. Wolfgang Weingart a kalifornská "nová vlna"
9. Nástup computerů v grafickém designu.
10. David Carson a "konec tisku".
11. Konvergence moderny a postmoderny v 90. letech.
12. Prognózy dalšího vývoje designu.
Cíl:
Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přednáška je nepovinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. Vít Jakubíček

Zařazení předmětu ve studijních programech