Vyhledávání

Založení FaVU
1. ledna 1993

Detail předmětu

Angličtina B1 vyšší (zimní)

Kód předmětu: FAVU-2AINV/M-Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Průběžné hodnocení: eseje, testy, referáty, všeobecný test B1 standard na konci semestru.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Nejsou, nicméně je doporučeno, aby student byl buď absolvent jakékoliv Intermediate angličtiny z akademického roku 2009/10 nebo Pre-Intermediate Higher 1 nebo 2. Studenti, kteří ještě angličtinu na FaVU neměli, musí nejdřív absolvovat rozřazovací test dle hodnoticí škály - viz stránky vyučující Lungové na katedře teorií.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti rozvíjí slovní zásobu, dovednosti ve čtení, mluvení, poslechu a psaní na středně pokročilé úrovni. Vylepšují znalost gramatických jevů jako kondicionály, modální slovesa, přací věty, nepřímou řeč. Učí se vyjadřovat o všeobecných problémech i problémech spjatých s jejich oborem. Tento předmět je na úrovni B1.
Doporučená nebo povinná literatura:
-Life Intermediate, Stephenson Helen et al. (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Všeobecný test na úrovni B1 standard (dle definice VUT B1 vyšší).
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
New English File Intermediate.
Cíl:
Vylepšování komplexních jazykových dovedností na střední úrovni a příprava na všeobecný test B1 standard na konci semestru.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka je POVINNÁ. Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 52 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech