Vyhledávání

Počet ateliérů
16

Detail předmětu

Around 1956: the Culture of the Mid Fifties

Kód předmětu: FAVU-2A1956
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Testy, aktivní zapojení do diskuse, eseje.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Studenti musí být mít znalost angličtiny na pokročilé úrovni.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz se zaměří na různé podoby kultury uprostřed 50. let v Evropě. Podíváme se krátce na politickou situaci na obou stranách železné opony, ale poředevším se zaměříme výběrově na některé filmy, literární díla a hudební a výtvarné styly, které hýbaly touto dobou.
Doporučená nebo povinná literatura:
Robbins, David. The Independent Group in Postwar Britain
Ken Knabb. Situationist Antology.
Thomson and Bordwell: Film History: An Introduction
Škvorecký Josef: The Cowards
Robbe-Grillet, Alain. The Jealousy.
Mc Innes, Colin. Absolute Beginners.
Rossellini, Roberto. Stromboli.
Bergmann, Ingmar. The Seventh Seal.
Goddard, Jean-Luc. Breathless.
Grojs, Boris. Gesamkunstwerk Stalin.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Politika v 50. letech: procesy, Stalinova smrt, Chruščev, maďarské povstání, XX. sjezd KSSS, pomalé tání 2. pol. 50. let; studená válka, mezinárodní konflikty, vize atomové hrozby
2. Socialistický realismus nejen ve výtvarném umění: film, literatura, propaganda, historie, revoluční tradice (husité), Zdeněk Nejedlý, kult Aloise Jiráska, etc...
3. Literatura: ČSR. Fokus: Švorecký: Zbabělci (1948/58)
4. Film. Země Waršavské smlouvy. Fokus: Andrzej Wajda - Kanály (57)
5. Film. Bergmann v 50. letech. Fokus: Sedmá pečeť (57)
6. Film. Francie. Cahiers du Cinéma; zrod Nové vlny a autorského filmu. Fokus: Godard: U konce s dechem (59)
7. Film. Neorealismus - Itálie. Fokus: Roberto Rossellini. Stromboli (1950)
8. Literatura: Francie: existencialismus a Nový román. Fokus: Robbe-Grillet. La Jalousie (57)
9. Literatura: Británie. Fokus: Colin Mc Innes: Absolute Beginners
10. opomíjené umělecké skupiny: The Independent Group (GB), Situacionisté (Francie)
11. Hudba: bebop, cool jazz, Miles Davis, etc...
Cíl:
Cílem předmětu je pomocí hloubkové sondy přiblížit studentům kulturu v polovině 50. let v Evropě.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová
Seminář: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech