Vyhledávání

Kód studijního oboru Průmyslový design
KKOV 8206R043

Detail předmětu

Praktická diplomová práce

Kód předmětu: FAVU-SZK-P
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů: 20 
Výsledky učení předmětu:
Realizace uměleckého díla podle zadání praktické části diplomové práce.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Prerekvizitou je rozpracované zadání praktické části diplomové práce.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je určen pro studenty magisterského studia, kteří se soustředí na ateliérovou práci podle zadání praktické části magisterské diplomové práce.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Státní závěrečná zkouška
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Podle specifikace zadání diplomové práce a individuálních potřeb diplomanta.
Cíl:
Studenti samostatně konzultují a realizují závěrečnou magisterskou diplomovou práci způsobilou prezentace na veřejnosti.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Konzultace jsou povinné.

Typ (způsob) výuky:

Státní záv. zk.: 13 hod., povinná
Vyučující / Lektor: prof. akad. soch. Michal Gabriel

Zařazení předmětu ve studijních programech