Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Detail předmětu

Art, Commerce, Power

Kód předmětu: FAVU-ACP-L
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Testy (v každém semináři), závěrečný úkol (krátká esej nebo návštěva zadaných galerií a následná zpráva).
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Studenti musí zvládat angličtinu nejméně výborně na úrovni B2, všecky texty jsou v angličtině na akademické úrovni.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Kurz se bude zabývat vztahem obchodu s uměním a jeho vztahu s mocenskými strukturami. Jak vzniká hodnota? Na úvod začneme sondou do Holandska 17. století do období tulipánového šílenství a následným splasknutím této spekulativní bubliny. Jaká je souvislost mezi tulipánovými cibulkami a artefakty Damiana Hirsta? Podnikneme také několik výletů do 18.a 19. století (trh s uměním v Anglii, obchod s luxusním zbožím v předrevoluční Paříži), budeme se zabývat tím, jakou roli měla institucionalizace umění a ukotvenost umělce v těchto strukturách na jeho komerční úspěšnost. Jaká je souvislost mezi potřebami státu, firem, či bohatých jednotlicvů reprezentovat se uměním a jaký to má vliv na formu, disciplínu, žánr a obsah takového umění? Porovnáme manuál vyhodnocování uměleckého díla s texty kritizující stanovování hodnot uměeckého díla. Na závěr kurzu se podíváme na souvislost brand identity v oblasti čisté komerce mezi brand identity umělce či uměleckého díla. A úplně na závěr - trochu obecné kritiky neoliberalismu.
Doporučená nebo povinná literatura:
Goldgar, Anne. Tulipmania.
Abbing, Hans. Why Are Artists Poor.
Wolff and Seed. The Culture of Capital.
Perry and Cunningham. Academies, Museums, and Canons of Art
SOlkin. Painting for Money.
Fox and Turner. Luxury Trades and Consumerism in Ancient Regime Paris
Thompson, Don. $12 mil Stuffed Shark
McAndrew. Fine Art and High Finance.
Horowitz. Art of the Deal.
Klein, Noemi. No Logo.
Chomsky. Manufacturing Consent.
Virno, Paolo. Exodus.
Simmel, Georg. Teorie peněz.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Studenti musí napsat uspokojivě všechny testy.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Osnova kurzu se shoduje s výčtem literatury. Každý seminář se budeme věnovat jednomu textu.
Cíl:
Studenti by si po absolvování kurzu měli uvědomit hlubší souvislosti mezi tvorbou hodnot, společenskou poptávkou, společenským statusem a symbolickým kapitálem a dělbou moci.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Docházka - max. dvě absence.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová
Seminář: 13 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Mgr. et MgA. Barbora Lungová

Zařazení předmětu ve studijních programech