Vyhledávání

Telefon FaVU
541 14 6850

Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Grafický design 2 - zimní

Kód předmětu: FAVU-M2PK-Z
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů: 10 
Výsledky učení předmětu:
Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Teoreticky podložený projekt praktického magisterského úkolu.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti samostatně konzultují a realizují závěrečnou magisterskou práci způsobilou prezentace na veřejnosti.
Doporučená nebo povinná literatura:
Není specifikováno.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Magisterská práce - teoretická část.
Magisterská práce - praktická část.
Cíl:
Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Pravidelná konzultace je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Seminář: 195 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Mikuláš Macháček

Zařazení předmětu ve studijních programech