Vyhledávání

Studio digitálního sochařství a nových médií
CZ.1.07/2.2.00/28.0278, OPVK

Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Grafický design 2 - letní

Kód předmětu: FAVU-M1PK-L
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: letní
Počet kreditů: 18 
Výsledky učení předmětu:
Tvůrčí přístup k technologiím svého oboru i jeho uměleckému kontextu.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Schopnost realizovat osobní magisterský program.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti za pomoci konzultací získávají teoretické, technologické i tvůrčí znalosti a zkušenosti a prověřují možné varianty závěrečné magisterské práce.
Doporučená nebo povinná literatura:
The Politics of Design. A (Not So) Global Manual for Visual Communication Ruben Pater Bis Publishers, 2016 http://www.bispublishers.com/the-politics-of-design.html%E2%80%8B (EN)
Bulletins of Serving Library I-VIII Dexter Sinister B.S.L / Ludlow 38, 2008–16 (EN)
Tam a zpátky. Současný design, architektura a urbanismus Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, Cyril Říha (eds.) Nakladatelství UMPRUM 2015 (CS)
Black Transparency, The Right to Know in the Age of Mass Surveillance Metahaven Sternberg Press, 2015 (EN)
Apocalypse Me Jan Zálešák Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, 2016 (CS)
The Politics of Design. A (Not So) Global Manual for Visual Communication Ruben Pater Bis Publishers, 2016 http://www.bispublishers.com/the-politics-of-design.html%E2%80%8B The Politics of Design. A (Not So) Global Manual for Visual Communication Ruben Pater Bis Publishers, 2016 http://www.bispublishers.com/the-politics-of-design.html%E2%80%8B (CS)
Typografický manuál (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..
Způsob a kritéria hodnocení:
Ateliérová zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Hlavní ateliérové téma:
Papír etc. Kniha o knize.
Individuální projekty a stáže
Cíl:
Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Pravidelná konzultace je povinná.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 39 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Mikuláš Macháček
Seminář: 195 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. MgA. Mikuláš Macháček

Zařazení předmětu ve studijních programech